• 02637850400
  • البرز، ماهدشت، شهرک صنعتی ماهدشت خیابان هفتم جنوبی ، پلاک 23

پروژه ها

تصفیه خانه فاضلات شهر تهران
تصفیه خانه فاضلات شهر تهران
5 آذر
پروژه فم سنگان
پروژه فم سنگان
5 آذر
پروژه فولاد خراسان
پروژه فولاد خراسان
5 آذر
پروژه مجتمع شهید مدرس رباط کریم
پروژه مجتمع شهید مدرس رباط کریم
5 آذر
پروژه شهرک دارویی برکت
پروژه شهرک دارویی برکت
5 آذر
پروژه تصفیه خانه رشت
پروژه تصفیه خانه رشت
5 آذر