ارکان متاع البرز( تولید کننده گریتینگ گالوانیزه، استنلس استیل و بست اختصاصی
پایه فنس
  معمول ترین نوع پایه های حصار کشی لوله گالوانیزه گرم و یا لوله سیاه داربستی و یا قوطی پروفیل می باشد.   ...
پوشش گالوانیزه گریتینگ گالوانیزه گرم ضخامت گالوانیزه
  پوشش گریتینگ    پوشش گریتینگ را بنا بر نیاز کاری و یا درخواست طراح ، انجام می دهند. روکش گریتینگ بر سه نوع رنگ ، پلی اتیلن سبک و گالوانیزه می باشد که پرکاربردترین روکش گریتینگ گالوانیزه گرم می باشد.    روکش رنگ این پوشش که هزینه کمتری نسبت به دیگر پوشش ها دارد ، بنا به ...
گالوانیزه گرم،گریتینگ گالوانیزه گرم،سازنده گریتینگ گالوانیزه
گالوانیزاسیون به روش غوطه وری گرم به زبان ساده یک پوشش است که در آهن یا فولادی که از نظر ترکیب و طراحی مناسب برای گالوانیزه است توسط فروبردن در وان مذاب روی تشکیل می‌گردد. گالوانیزه به روش غوطه وری گرم نزدیک به ۱۵۰ سال است که کاربرد دارد. بیشتر رویی که در جهان تولید می‌شود جهت پوشش دهی ...