بست استنلس استیل گریتینگ :
در محیط های مرطوب و اسیدی بدلیل خورندگی بالا از گریتینگ استنلس استیل و همین طور بست استنلس استیل استفاده می شود.تمام اجزای این بست از جنس استنلس استیل می باشد.