گریتینگ مضرس
درمکان هایی که به علت وجود رطوبت بالا و یا استعمال مواد لغزنده در محیط ، امکان لغزش افراد وجود داشته باشد برای حل این مشکل از گریتینگ مضرس (آجدار) استفاده می شود. بسته به شرایط و نیاز، می توان باربر، رابط و یا هردو را مضرس (دندانه دار)ساخت. که این امر یک مرحله به اندازه 1.5 برابر زمان پانچ کاری به پروسه تولید افزوده می شود.
البته می تواند با تمهیداتی همچون ساخت قالب های خاص، مرحله پانچ و مضرس را همزمان ایجاد کرد.