واحد کنترل کیفیت

 این واحد به طور گسترده و مستقل به تمامی مراحل تولید با دقت زیاد نظارت می کند. وهمچنین مسئولیت اطمینان از ارسال کالای با کیفیت به مشتریان را دارد ، از این رو نمایندگان این واحد به صورت مستمر تمامی مراحل تولید هر بخش را در حین و پس از تولید ومطابقت محصولات با استاندارد ها و مشخصات فنی مورد درخواست مشتری کنترل می نمایند .