• پالایشگاه گازی بیدبلند
 • پتروشیمی اروند
 • پتروشیمی بوشهر ، بوعلی ، دماوند ، مسجد سلیمان ، سیرجان ، صدف ، آپادانا ، اروند
 • پترو شیمی فن آوران پارسیان ، مارون
 • شرکت نفت ستاره خلیج فارس
 • مجتمع پالایشگاه گاز پارس جنوبی
 • کارخانه های فولاد مبارکه ، ذوب آهن اصفهان ، سنگ آهن سنگان ، فولاد
  برد سیر ، فولاد بوتیا
 • گندله سازی 1 و 2 سنگان
 • گندله سازی فولاد خراسان
 • گندله سازی سه چاهون
 • مس سرچشمه ، بابک ، سونگون ، رفسنجان ، خاتون آباد ، چهل کوره زاهدان ، مس ایرانیان
 • گل گوهر سیرجان
 • نیروگاه تلمبه ذخیره ای سدسیاه بیشه
 • گروه صنعتی شیشه کاوه : پروژه های متانول کاوه، کاوه فلوت، کاوه سودا و...
 • پالایشگاه گاز پارسیان سپهر ، ایلام 
 • شرکت های نفت بهران ، نفت ایرانول ، نفت تبریز ، نفت ساری ، نفت ستاره خلیج فارس
 • سروک آذر
 • میدان نفتی ابوذر
 • متانول سیراف
 • تصفیه خانه ششم آب تهران ، تصفیه خانه بزرگ آب گیلان ، تصفیه خانه فاضلاب صدرا شیراز