تاريخ انتشار : 1399/05/09 - 10:47
كد :8

پروژه بست گریتینگ پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس

ساخت 20000 بست گریتینگ در ارکان متاع برای پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس