پالت فلزی

 
وسیله ای برای ذخیره سازی مواد و کالایی که توسط لیفتراک جابه جا می شود.

پالت ها انواع گوناگونی دارند:

الف)پالت معمولی روی قفسه قرار می گیرد
 ب) پالت های دیواره دار روی هم چیده می شوند و نیازی به قفسه ندارند .

 

 این دسته از محصولات ضمن صرفه جویی در فضا ، به عملیات تخلیه و بارگذاری سرعت و سهولت بیشتری می بخشد . پالت در واقع وسیله ای است که بارهای

فله ای را سازمان دهی می کند ، اگر شما انبوهی از قطعات فاقد بسته بندی دارید با پالت دیواره دار به نتایج مقبولی می رسید صنایعی چون پتروشیمی ،

خودروسازی ، سردخانه ها خطوط حمل و نقل دریایی و راه آهن ها و این روز ها انبوه معدن داران را می توان از مشتریان پالت به شمار آورد.