طراحی ، ساخت و نصب هندریل و لدر

هندریل یک میله افقی یا شیب‌دار با قابلیت گرفتن با دست که به عنوان راهنما یا تکیه‌گاه عمل می‌کند که کاربرد حفاظتی جهت جلوگیری از سقوط انسان یا وسیله نقلیه از ارتفاع می باشد. 
پوشش هندریل به هر دو صورت گالوانیزه گرم و رنگ صنعتی قابل انجام است و در طرح های مختلف و متنوعی اجرا می شود که بنا به درخواست متقاضیان عزیز ساخته می شود.

      

لدر