کنترل کیفیت

این واحد بطور گسترده و مستقل به تمامی مراحل تولید با دقت زیاد نظارت می کند و همچنین مسولیت اطمینان از ارسال کالای با کیفیت به مشتریان را دارد.از این رو نمایندگان این واحد بصورت مستمر تمامی مراحل تولید هر بخش را در حین و پس از تولید و مطابقت با استاندارد ها و مشخصات فنی مورد در خواست مشتری کنترل می نمایند.
مرحله اول کنترل گریتینگ ها بعد از اتمام ساخت گریتینگ ها صورت میگیرد که در آن مشخصات فنی مربوطه و میزان جوش طبق استاندارد اعلام شده کنترل می شود.مرحله دوم بعد از انجام گالوانیزه گرم برای بررسی میزان چسبندگی و ضخامت پوشش انجام می شود.ضخامت پوشش گالوانیزه طبق استاندارد ASTM A123 کنترل می شود.