کنترل کیفیت
 
این واحد بطور گسترده و مستقل به تمامی مراحل تولید با دقت زیاد نظارت می کند و همچنین مسولیت اطمینان از ارسال کالای با کیفیت به مشتریان را دارد.
از این رو نمایندگان این واحد بصورت مستمر تمامی مراحل تولید هر بخش را در حین و پس از تولید و مطابقت با استاندارد ها و مشخصات فنی مورد در خواست مشتری کنترل می نمایند.

مهندسین بخش کنترل کیفیت تمامی متریال خریداری شده از جمله تسمه و میلگرد و ... را در بدو ورود به شرکت از نظر ابعاد و کیفیت  کنترل می کنند تا از کیفیت محصول نهایی اطمینان حاصل نمایند .

 
  

  
مرحله اول کنترل گریتینگ ها بعد از اتمام ساخت گریتینگ ها صورت میگیرد که در آن مشخصات فنی مربوطه و میزان جوش طبق استاندارد اعلام شده کنترل می شود.
مرحله دوم بعد از انجام گالوانیزه گرم برای بررسی میزان چسبندگی و ضخامت پوشش انجام می شود.ضخامت پوشش گالوانیزه طبق استاندارد ASTM A123 کنترل می شود.