استاندارد گریتینگ
 

  ساخت هر قطعه ی صنعتی منوط به رعایت اصول و استانداردهای مرتبط می باشد. تولید و گالوانیزه گریتینگ نیز از این قانون مستثنا نبوده و تابع استانداردهای بین الملی گریتینگ می باشد. استاندارد ساخت گریتینگ مطابق با ANSI MBG 531 & 532می باشد. همچنین قطعه تولیدی را طبق استاندارد گالوانیزه ASTM A123آبکاری می کنند.
  در استاندارد معرفی شده، مواردی همچون میزان جوشکاری، تلرانس تابیدگی و ابعادی و نیز تلرانس نصب گریتینگ توضیح داده شده است. همچنین در بحث گالوانیزه نیز، میزان ضخامت آن، شرایط کار، سطح فلز و نیز روشهای مختلف تست پوشش معرفی شده است.

 
شما می توانید استانداردهای مرتبط با گریتینگ را از طریق لینک های  زیر دانلود نمایید:

استاندارد ASTM_A123

استاندارد ANSI_MBG_531

استاندارد ANSI_MBG_532