بست گریتینگ(CLAMP)

جهت تثبیت گریتینگ در محل نصب ،به علت اینکه بتوان گریتینگ را در هنگام نیاز از محل خود بیرون آورد آن را جوش نمی دهند بلکه با استفاده از بست ثابت می کنند.

برای گریتینگ با طول یا عرض بین 1 تا 1.5 متر 4 عدد بست و طول یا عرض بیشتر از 1 و 1.5 متر 6 عدد بست مورد نیاز است.
اجزای تشکیل دهنده بست:                                    
1
-ابرویی(پولکی)
2-چنگکی                                                                                                
3-پیچ و مهره
4- واشر

انواع مختلف بست با توجه به سایز چشمه


 

    

 

نقشه ساخت بست اختصاصی گریتینگ

نحوه ی صحیح قرار گیری بست برای تثبیت گریتینگ
هنگام نصب گریتینگ ، یک طرف چنگکی درون چشمه ی گریتینگ و زیر ساپورت (ناودونی ، تیر آهن و ...) گریتینگ قرار گرفته و همچنین ابروی روی گریتینگ با بسته شدن
پیچ و مهره تثبیت می شود و در نتیجه گریتینگ روی ساپورت ها محکم خواهد شد.