معرفی گریتینگ و قسمت های تشکیل دهنده ی آن

گریتینگ ها سطوح مشبک مقاومی هستند که مصارف فراوانی رادر صنعت دارا میباشند. گریتینگ (شبکه های فولادی) از برخورد دو تسمه و یا تسمه و میلگرد در یکدیگر و جوش خوردن آنها به وجود می آید.
یکی از مهمترین مزایای استفاده از گریتینگ، استحکام بالای آن به نسبت وزن کم گریتینگ می باشد. در واقع استفاده از صفحات مشبک طبق اصول استاندارد طراحی ضخامت و مشخصات فنی گریتینگ، باعث حصول سطحی مستحکم با وزنی کم می شود.
از کاربردهای گریتینگ می توان به استفاده در مخازن نفت و گاز، سکوهای نفتی، کشتی سازی، راه پله های فرار، پله های اسپیرال (گردان)، سازه های فلزی، دریچه های کانال و ... اشاره کرد.


الف) چشمه گریتینگ (مشبندی گریتینگ):به فاصله ی بین باربرها با یکدیگر و نیز رابطها با یکدیگر چشمه یا مش بندی می گویند. در مشخصات فنی گریتینگ چشمه گریتینگ را مانند x*y  نشان می دهند. که x  نمایانگر فاصله ی باربر و y نشانه فاصله ی رابط از آکس (مرکز به مرکز) یکدیگر می باشد. این اندازه ها در استاندارد ISO با واحد میلیمتر شناخته شده هستند.
 
ب) تسمه باربر:  اکثر بار وارده به گریتینگ بر روی این بخش می باشد. چرا که بارگذاری گریتینگ روی پلتفرم و یا دهانه ی مدنظر به شکلی است که در دوطرف دهانه قرار می گیرد و فشار وارده به گریتینگ را متحمل می شود. در حقیقت عمود بر دهانه ی بارگذاری نصب می گردد. لذا مهمترین وظیفه را به عهده داشته و روی محاسبات وزن گریتینگ و میزان بار وارده به آن تاثیر گذار استدر واقع با تغییر ضخامت، ارتفاع و طول باربر می توان وزن و بار قابل تحمل گریتینگ را محاسبه و مطمئن ترین و به صرفه ترین حالت را انتخاب، طراحی و تولید نمود.

پ) رابط (تسمه، نیم تسمه، میلگرد، چهارپهلو):  به جهت اتصال تسمه های باربر از رابط استفاده می کنند. رابط گریتینگ نقش مهمی در ثبات بابرها دارند. لذا نوع و ضخامت آنها بنا بر تسمه باربر انتخاب می شود. البته باوجود اینکه نقشی در میزان بار قابل تحمل گریتینگ ندارد ولی باعث تثبیت گریتینگ و حفظ شکل ظاهری آن می شود. بسته به اشیای عبوری از روی گریتینگ از انواع مختلف ساخته می شود. گریتینگ تسمه در تسمه از معروفترین ها می باشد که باربر و رابط هر دو از تسمه با مشخصات فنی یکسان تولید می شوند.
در برخی نقاط لغزنده و بنا بر نیاز کاری، از میلگرد آجدار و یا چهارپهلوی تابیده شده استفاده می کنند.

بار وارده به گریتینگ:
میزان بار وارده به گریتینگ بر روی تسمه های باربر می باشد.لذا عوامل تعیین کننده مقاومت گریتینگ را می توان اینگونه نام برد:
1.ضخامت و ارتفاع تسمه باربر
2.طول تسمه باربر(که هر قدر کوتاهتر باشند،مقاومت گریتینگ بالا می رود.)
3.فاصله بین تسمه های باربر در چشمه گریتینگ(مش بندی گریتینگ)
همچنین طول تسمه های باربر به عواملی مانند : طول دهنه بارگذاری و یا فاصله بین نگه دارنده های زیرین گریتینگ(همانند نبشی یا ناودانی)بستگی دارد که طراحی این تسمه با توجه به محل نصب انجام میگیرد.  
                     

تاثیر چشمه در وزن گریتینگ و میزان مقاومت آن:
مهمترین تاثیر را فاصله ی بین باربرهای گریتینگ داشته و در واقع با کم شدن فاصله ی بین آنها، علاوه بر افزایش وزن، مقاومت و استحکام گریتینگ را بالا می برد. ولی فاصله ی بین رابطها تاثیر محسوسی در این امر نگذاشته و درواقع بی تاثیر هست. تنها نکته ی قابل توجه اشیایی عبوری و اندازه ی آنها مهم می باشند که این فاصله را کم یا زیاد می کند. همچنین زیبایی نیز از موارد موثر در چشمه گریتینگ خواهد بود.