گالوانیزه گرم گریتینگ

معمولا برای پوشش گریتینگ از روش گالوانیزه گرم (غوطه‌وری در وان مذاب روی) استفاده می‌شود تا علاوه بر افزایش عمر گریتینگ و زیبایی، آن را نسبت به خوردگی مقاوم سازند. متوسط ضخامت پوشش گالوانیزه گرم گریتینگ 75 میکرون در نظر گرفته می‌شود.

گالوانیزه گرم شبکه های گریتینگ بر اساس استاندارد بین‌المللی ASTM A123 صورت می‌پذیرد.