عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا)


عضو سامانه تامین کنندگان الکترونیکی کالای صنعت نفت (وندور لیست وزارتی)

دارنده گواهی نامه ISO 9001 و ISO 29001 از شرکت GLOBAL GROUP انگلستان

                               
                                                                                           

حضور در نمایشگاه بین المللی نفت، گاز ، پالایش و پتروشیمی تهران